De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed

Position paper

Auteurs:

Patricia Brouwer, Pieter Baay & Alieke Hofland

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Brouwer, P., Baay, P., & Hofland, A. (2018). De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed. Position paper. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Korte samenvatting:

ECBO-onderzoekers Patricia Brouwer, Pieter Baay en Alieke Hofland zijn door de gemeente Amsterdam gevraagd een position paper te schrijven over de kwaliteit van het mbo, met een focus op opleidingsteams. De auteurs stellen dat er ruimte is voor verbetering, met name op het gebied van onderlinge samenwerking, onderzoekende houding en onderwijskundig leiderschap. Aan de hand van enkele door de Amsterdamse MBO-Agenda gesubsidieerde projecten wordt de mogelijke impact van onderwijsteams op het onderwijs en de student getoond. Ook komen de auteurs tot aanbevelingen voor duurzame professionalisering van opleidingsteams in het mbo. Het position paper werd geschreven in kader van de derde voortgangsrapportage van de Amsterdamse MBO-Agenda. Met deze agenda zetten gemeente en de Amsterdamse mbo’s in op het realiseren van sterk middelbaar beroepsonderwijs dat ook zo gewaardeerd wordt. In de agenda staan drie ambities centraal:

  • De kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs is goed,
  • Elke jongere doorloopt met succes de school­loopbaan, en
  • Het middelbaar beroepsonderwijs sluit goed aan op de (regionale) arbeidsmarkt.
Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op