De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo’ers

Het arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo'ers in beeld

Auteurs:

Marieke Buisman & Sandra van den Dungen

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Buisman, M., & Van den Dungen, S. (2012). De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo’ers. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Nederland heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 tot de meest creatieve economieën van Europa te behoren. Aandacht voor de creatieve sector betekent dat ook creatieve mbo-opleidingen in de belangstelling staan. Mbo-opleidingen die opleiden voor een baan in de sectoren Kunsten, Creatieve zakelijke dienstverlening en Media entertainment zijn populair, maar staan ook onder druk. Creatieve mbo-opleidingen zijn in trek bij deelnemers en bij mbo-instellingen: zowel de instroom van leerlingen als het aantal opleidingen is in de afgelopen jaren sterk gegroeid.

Kansen op de arbeidsmarkt

Maar creatieve mbo-opleidingen kampen ook met een imagoprobleem: het zouden pretopleidingen zijn een geringe slaagkansen op de arbeidsmarkt. De sterke groei van zowel het opleidingsaanbod als deelnemersaantallen roept vragen op over dit arbeidsmarktperspectief.

Creatieve loopbanen

In het factsheet De kunst van het kiezen. De loopbaan van creatieve mbo’ers brengen Marieke Buisman en Sandra van den Dungen wordt de loopbaan van creatieve mbo’ers in brede zin in kaart gebracht: hoe presteren zij op het mbo en waar kiezen ze na hun opleiding voor: werken of doorleren? Hoe beoordelen deze mbo’ers de opleiding die ze hebben gevolgd en wat zijn hun kansen op de arbeidsmarkt? Meer informatie.

Download de onderzoekspublicatie