De juiste afslag nemen

Studie- en beroepskeuze op drie vMbo'sin Amsterdam: ervaringen van leerlingen.

Auteurs:

Wil van Esch & Jan Neuvel

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van Esch, W., & Neuvel, J. ((2009). De juiste afslag nemen. Studie en beroepskeuze op drie vmbo’s in Amsterdam. ’s-Hertogenbosch/Amsterdam: ECBO.

Korte samenvatting:

Leerlingen in de examenklas van het vmbo zetten een belangrijke stap met het oog op hun toekomst. Ze hebben dan al een sectorkeuze gemaakt, dus zich een zeker idee gevormd over wat ze in de toekomst willen gaan doen. Willen ze iets met kinderen gaan doen of juist met ouderen, met computers, met auto?s of iets met toerisme? En als ze iets met kinderen willen gaan doen, willen ze dan naar een kinderdagverblijf of les gaan geven op een basisschool? Leerlingen vormen zich dus een beroepsbeeld dat richtinggevend is voor de vraag welke opleiding op welk niveau de leerling nodig heeft. Waar zijn die opleidingen te vinden en welke past het beste? Wie of wat kan de leerling raadplegen om een beter beeld te krijgen en knopen door te hakken? Deze vragen rond studie- en beroepskeuze zijn onderzocht bij leerlingen op drie vMbo’sin Amsterdam. Naast een groep leerlingen die duidelijk voor ogen staat waar ze heen willen, is er ook een groep leerlingen die het allemaal nog niet zo goed weet en waarvoor de vervolgstappen in hun loopbaan een hele worstelpartij is. Stages en mentoren en decanen zouden beter benut kunnen worden om leerlingen te helpen de passende hoofdroute en juiste afslag te nemen.

Download de onderzoekspublicatie