De betekenis van het leren op het werk

De ontwikkeling van het informele leren

Auteurs:

Lex Borghans, Bart Golsteyn, Andries de Grip & Annemarie Nelen

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Borghans, L., Golsteyn, B., De Grip, A., & Nelen, A. (2009). De betekenis van het leren op het werk. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Hoewel de Europese Unie het levenslang leren prominent op de beleidsagenda heeft gezet, is er nog steeds weinig inzicht in de kennisontwikkeling van de beroepsbevolking en de wijze waarop mensen na het verlaten van het initiële onderwijs verder leren. Op basis van de door de auteurs ontwikkelde Enquête Levenslang Leren wordt in dit rapport een beeld gegeven van de mate waarin mensen formeel en informeel leren en de invloed die dit leren heeft op hun kennisontwikkeling. De ontwikkeling van de postinitiële scholing blijkt in Nederland nog niet goed van de grond te komen. Wel hebben veel mensen werkzaamheden waarvan zij veel leren. Hierdoor heeft maar liefst 94% van de totale tijd waarin werkenden leren betrekking op het informeel leren en slechts 6% op de deelname aan cursussen en trainingen. Ook blijkt dat het volgen van cursussen het informele leren stimuleert. Het informele leren heeft het grootste directe effect op de kennisontwikkeling van werkenden. Deze kennisontwikkeling is een belangrijke verklaring voor het feit dat ouderen meer verdienen dan jongeren.