Daling deelname aan basisberoepsgerichte leerweg vmbo

Passend in een internationale trend?

Auteurs:

Anneke Westerhuis, Pieter Baay & Jan Neuvel

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Westerhuis, A., Baay, P., & Neuvel, J. (2016). De daling van de deelname aan de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo; passend in een internationale trend? 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

Jaarlijks stappen rond de 90.000 leerlingen direct over van het vmbo naar het mbo. De leerweg die zij in het vmbo volgen bepaalt in hoge mate op welk niveau ze in het mbo instromen. De afgelopen jaren zien we een daling van de instroom aan de basisberoepsgerichte leerweg, wat tevens leidt tot een daling in de instroom op niveau 2 van het mbo. Hoewel de daling in de basisberoepsgerichte leerweg opvallend groot en continu is, is er weinig zicht op oorzaken. Waarom juist in deze leerweg? Mogelijk omdat de deelname aan andere onderwijsvormen van het voortgezet onderwijs (vo) verschuift. Deze kunnen het effect zijn van beleidsmaatregelen die vooral op deze leerweg effect hebben. Maar het kan ook een autonome trend zijn waarop specifieke beleidsmaatregelen geen doorslaggevende invloed hebben gehad. Dit onderzoek kijkt naar de daling van de deelname aan de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo vanuit beide perspectieven. De onderzoekers analyseren de deelname in de context van de ontwikkelingsgeschiedenis van het vmbo en de algemene ontwikkelingen in het vo. Zij beschrijven de ontstaansgeschiedenis en oogmerken van het vmbo, de deelnameontwikkeling aan het vmbo en het vo in het algemeen en de ontwikkelingen in andere EU-landen (België/Vlaanderen, Duitsland en Oostenrijk).

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op