Configuraties mbo-opleidingen

Vijf ideaaltypische modellen voor de inrichting van beroepsopleidingen

Auteurs:

Joke Huisman

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Huisman, J. (2010). Configuraties mbo-opleidingen. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Het middelbaar beroepsonderwijs zit in een overgangsperiode. Om verschillende redenen, waarvan de nieuwe competentiegerichte kwalificatiestructuur een belangrijke is, zijn opleidingsteams bezig om hun onderwijs anders in te richten. Deze publicatie laat zien dat er niet één model is, dat in alle opleidingen wordt gebruikt. Op basis van een groot aantal casestudies zijn vijf ?configuraties? ontwikkeld: ideaaltypische modellen voor de inrichting van beroepsopleidingen. Doel is opleidingsteams in het middelbaar beroepsonderwijs te ondersteunen in het consistent ontwerpen van hun opleiding. Door de ideaaltypen met elk hun voor- en nadelen als volwaardige varianten van competentiegericht onderwijs naast elkaar te zetten, ontstaat ruimte om te kijken wat het best past bij een opleidingsteam; en bij de studenten die zij opleiden in verschillende beroepssectoren op een bepaald kwalificatieniveau.

Download de onderzoekspublicatie