Cgo langs de meetlat

Op zoek naar de effecten van competentiegericht onderwijs in het mbo

Auteurs:

Arjan van der Meijden, Anneke Westerhuis, Joke Huisman, Jan Neuvel & Ria Groenenberg

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Van der Meijden, A., Westerhuis, A., Huisman, J., Neuvel, J., & Groenenberg, R. (2009). Cgo langs de meetlat: Op zoek naar de effecten van competentiegericht onderwijs in het mbo. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Vanaf 1 augustus 2010 zouden alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs al hun opleidingen moeten inrichten op basis van de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Deze datum is inmiddels opgeschoven naar 1 augustus 2011. Vanaf 2004 was het voor de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs, de roc’s, aoc’s, vakinstellingen en particuliere instituten, al mogelijk om te experimenteren met competentiegerichte opleidingen. Deze ‘experimenten’ worden vanaf 2004 gevolgd door de ‘cgo-monitor’, waarvan dit onderzoek de vierde meting is. Deze meting onderzoekt de effecten van de invoering van (competentiegerichte) kwalificatie­dossiers op negen resultaatgebieden. Uit de resultaten wordt duidelijk dat het werken met de dossiers steeds meer voet aan de grond krijgt en dat betrokkenen, gebaseerd op hun eigen ervaringen, positieve verwachtingen hebben.

Download de onderzoekspublicatie