Cedefop – The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards

Meer inzicht in de constructie en vernieuwing van (beroeps) kwalificaties

Auteurs:

Cedefop

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Cedefop. (2009). The dynamics of qualifications: defining and renewing occupational and educational standards. Luxembourg: Publications Office. Cedefop panorama series.

Korte samenvatting:

Wat weten we over het ontstaan en vernieuwing van kwalificatie-standaarden in het beroepsonderwijs in de EU? Deze publicatie heeft als doel meer inzicht te geven in de constructie en vernieuwing van (beroeps) kwalificaties. Dit wordt inzichtelijk gemaakt aan de hand van een internationale vergelijking in 32 EU-lidstaten die deelnemen aan het Onderwijs en Opleiding 2010-programma (ET 2010). Uit de vergelijking blijkt de diversiteit in benaderingen binnen de diverse EU lidstaten. Er is nog weinig bewijs voor een gemeenschappelijke Europese benadering en de huidige proceduressen weerspiegelen nog duidelijk nationale tradities en structuren. Desondanks is er een beweging zichtbaar naar de introductie van output gerelateerde standaarden en een grotere betrokkenheid van de sociale partners in het standaardiseringsprocedures.

Download de onderzoekspublicatie