Cedefop: Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects

Internationale review van beleid op loopbaanbegeleiding voor een leven lang leren in de EU.

Auteurs:

Cedefop

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Cedefop. (2011). Cedefop: Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects. Luxembourg:Publications Office of the European Union. Working paper 11.

Korte samenvatting:

In deze review wordt de balans opgemaakt van hetgeen tot nu toe bereikt is op het gebied van samenwerking binnen loopbaanbegeleiding voor een leven lang leren in de EU. Aan de orde komen beleidscoordinatie, kwaliteitsaspecten, loopbaanvaardigheden en de toegankelijkheid van services. Uit de review blijkt dat er vanaf 2007 een verschuiving heeft plaatsgevonden van sectoraal georiënteerde loopbaanbegeleiding naar een meer intersectorale samenwerking. De uitdaging is om de tot nu behaalde resultaten om te zetten in een praktisch werkend intersectoraal internationaal loopbaanbegeleidingssysteem.

Download de onderzoekspublicatie