Burgerschap buiten de klas: buitenschoolse activiteiten in het vo

Een verkenning van de CILSNL Citizenship Education 2010-2011 data

Auteurs:

Manja Coopmans & Pieter Baay

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Coopmans, M., & Baay, P. (2017). Burgerschap buiten de klas: buitenschoolse activiteiten in het vo. Een verkenning van de CILSNL Citizenship Education 2010-2011 data. Utrecht: Universiteit Utrecht i.s.m. ecbo.

Korte samenvatting:

Burgerschapsonderwijs buiten de klas, hoe krijgt dat vorm in het voortgezet onderwijs? Onderzoekers Manja Coopmans (Universiteit Utrecht) en Pieter Baay (ECBO) deden een verkenning naar het aanbod in buitenschoolse activiteiten op het gebied van burgerschap, waaronder het faciliteren van een leerlingenraad (74%), het organiseren van debatten (64%), en het bezoeken van de Tweede Kamer (60%). Ook het organiseren van buitenlandexcursies wordt door veel scholen genoemd als extra activiteit (82%). Opvallend is het relatief lage percentage scholen dat schaduwverkiezingen organiseert (31%). In het bijzonder vmbo-b/vmbo-k locaties organiseren significant minder vaak verkiezingen. Ook organiseren zij wat minder vaak een bezoek aan de Tweede Kamer.

Ook uitwisselingen met het buitenland komen relatief weinig voor (30%). Vooral op vmbo-b/vmbo-k locaties, scholen uit de G4, kleinere scholen, en scholen met hogere percentages leerlingen met een migratieachtergrond worden weinig buitenland uitwisselingen georganiseerd. Scholen met minimaal 30 procent leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond significant vaker democratie-gerelateerde uitjes dan scholen met 10 tot 30 procent leerlingen met een migratieachtergrond. In de verkenning is gebruik gemaakt van de ‘CILSNL Citizenship Education 2010-2011’ data, met informatie van 59 vo scholen. Deze verkenning beschrijft de algemene mate van burgerschapsactiviteiten en de rol van verschillende schoolkenmerken. Een vervolgstap is om de relatie te onderzoeken tussen het aanbod van de scholen en de ontwikkeling van de Nederlandse CILS4EU jongeren op dit gebied.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op