Bruggen en beleid

Werkstukken uit de Leergang bve 2013

Auteurs:

Ellen Verheijen & Ilona Koning (red.)

Publicatiedatum:


Thema:

Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Verheijen, E., & Koning, I. (red.). (2014). Bruggen en beleid. Werkstukken uit de Leergang bve 2013. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

ECBO organiseerde in 2013 de 14e editie van de Leergang bve. De werkstukken van deelnemers aan deze jaargang zijn in een bundel verzameld.

Doel van de Leergang is stafmedewerkers, beleidsadviseurs en middenmanagers die (relatief) nieuw zijn in het bve-veld of die hun kennis willen verdiepen, via een breed scala aan onderwerpen inzicht te geven in de complexiteit van en de actuele ontwikkelingen in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. Verdieping van kennis In zeven seminars werken de deelnemers aan verdieping van hun kennis via lezingen, opdrachten en onderling debat. Deelnemers maken ten behoeve van het slotseminar een werkstuk waarin zij hun visie geven op een thema naar keuze. Daarbij geven zij aan hoe zij ontwikkelingen rond het gekozen thema richting 2020 zien. Complex en dynamisch De werkstukken spelen een centrale rol tijdens het slot seminar; de deelnemers presenteren hun werkstukken aan een panel van vooraanstaande beleidsactoren. In 2013 bestond het panel uit Kasper Weekenborg (ministerie OCW), John Schobben (ROC de Leijgraaf) en Willie Berentsen (FME-CWM). De werkstukken zijn daarna door de deelnemers bijgesteld en vervolgens geredigeerd. De complexiteit en het dynamische karakter van de sector werden ook in deze editie weer duidelijk.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op