Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu?

Publicatie bij practorale rede

Auteurs:

Pieter Baay, Alieke Hofland & Fabian Vlastuin

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Baay, P., Hofland, A., & Vlastuin, F. (2018). Brede vorming in het beroepsonderwijs, waarom nu? ’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In 2018 is het practoraat Brede Vorming gestart bij ROC Friese Poort. Koen Vos is als practor geïnstalleerd en gaat de komende vier jaar verder aan de slag met brede vorming in het mbo. Ter voorbereiding op het practoraat schreven ROC Friese Poort en ecbo de publicatie ‘brede vorming: waarom nu?’. In de komende vier jaar zal ecbo het practoraat ondersteunen op onderzoeksmatig vlak, waarbij onder andere gewerkt wordt aan een leergang voor onderwijsprofessionals en een keuzedeel rondom community service learning. Als voorwerk voor het practoraat is de gezamenlijke publicatie over het waarom van brede vorming gelanceerd: de practorale rede van Koen Vos en de publicatie van Pieter Baay, Alieke Hofland en Fabian Vlastuin.

De publicatie laat zien hoe een aantal maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op het leven van studenten en docenten. Bijvoorbeeld de prestatiedruk in een maatschappij vol hoge verwachtingen, keuzestress in een zee van mogelijkheden en digitale overprikkeling. Aan de hand van casussen en prikkelende vragen wordt de lezer aan het denken gezet hoe het onderwijs studenten kan helpen zich hiertoe te verhouden. Zie ook de eerdere publicatie ‘de waarde(n) van brede vorming: Bildung in het beroepsonderwijs’.

Toekomst

Vanuit het practoraat wordt een leergang en keuzedeel ontwikkeld. Daarnaast werken onderzoekers en adviseurs van CINOP-ECBO in verschillende professionaliseringstrajecten aan 21ste-eeuws leren, waar brede vorming een belangrijke pijler is.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op