Blikvanger: Brede Vorming in de praktijk van ROC Friese Poort

Auteurs:

Pieter Baay, Benedicte Bombala, Ronald Ferket, Alieke Hofland, Tara Schoemaker, Lidwien Feld, Marjolein Kuitert, Jan Twilt & Koen Vos

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Baay, P., Bombala, B., Ferket, R., Hofland, A., Schoemaker, T., Feld, L., Kuitert, M., Twilt, J., & Vos, K. (2020). Blikvanger: Brede Vorming in de praktijk van ROC Friese Poort. ’s-Hertogenbosch: ECBO/Friese Poort.

Korte samenvatting:

Brede Vorming in het mbo, hoe gaat dat in de praktijk? Deze vraag wordt gesteld door docenten, conciërges en bestuurders bij ROC Friese Poort. Om deze vraag te beantwoorden heeft ECBO in 2019-2020 op ROC Friese Poort het waarderend onderzoek Blikvanger uitgevoerd. Hoe zijn de ambities op Brede Vorming van ROC Friese Poort zichtbaar in het dagelijks werk van de onderwijsprofessional? Hoe kijken ondersteunende diensten en management naar hun rol in Brede Vorming?

Stappen van waarderend onderzoek

Volgens de stappen van waarderend onderzoek (appreciative inquiry) wordt eerst beschreven welke ontwikkeling ROC Friese Poort rond Brede Vorming nastreeft: waarom vinden we Brede Vorming belangrijk? Deel 2 beschrijft welke ontdekkingen zijn gedaan zijn op basis van de antwoorden van meer dan 650 docenten en praktijkopleiders. De publicatie nodigt de lezer uit de ontdekkingen te vergelijken met de gedroomde situatie: wat hoopt ROC Friese Poort rond Brede Vorming te bereiken en hoe komen we daar vanaf de huidige situatie? Tussendoor vertellen verschillende professionals, van de student tot de vestigingsdirecteur, wat hun blik is op Brede Vorming.

De publicatie laat zien dat ROC Friese Poort een zestal dromen formuleert:

  • ROC Friese Poort als inclusieve organisatie: we staan OPEN voor elkaar
  • ROC Friese Poort als ontmoetingsschool: we stimuleren ontmoetingen met anderen
  • Brede Vorming is vervlochten in de onderwijspraktijk
  • Het handelen naar Brede Vorming zit in de haarvaten van medewerkers wordt verder geprofessionaliseerd
  • We zien Community Service Learning als kans om Brede Vorming een plek te geven
  • ROC Friese Poort als waardengedreven organisatie: we leveren een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving

Werkboek voor verdieping en inspiratie

Op basis van deze dromen en ontdekkingen wordt in het onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan, gericht aan de verschillende groepen onderwijsprofessionals. Met deze suggesties kunnen medewerkers van ROC Friese Poort met elkaar in gesprek om verder vorm te geven aan het best denkbare onderwijs. Teams worden uitgenodigd om vervolgstappen te zetten. De Blikvanger wordt gezien als een werkboek met uitspraken, voorbeelden, vragen en dromen die verdieping en inspiratie zal bieden om Brede Vorming in het onderwijs verder te ontwikkelen.

Zo geven we gezamenlijk invulling aan de kwalificatie, socialisatie en de persoonsvorming van studenten, zodat zij hun leven en hun bijdrage aan de samenleving kunnen vormgeven.

 

Download de onderzoekspublicatie

Meer lezen over dit thema?