Beslist pareltjes’: Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom

Een evaluatie van zes jaar Innovatiearrangement Beroepskolom.

Auteurs:

Jose Hermanussen, Elly de Bruijn & Louise van der Venne

Publicatiedatum:


Thema's:

Arbeidsmarkt - Onderwijs, Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Hermanussen, J., De Bruijn, E., & Van de Venne, L. (2010). ‘Beslist pareltjes’. Opbrengst van vijf jaar innoveren in de beroepskolom. Profiel, maart 2010 (2), 25-27.

Korte samenvatting:

In de beginfase van het Innovatiearrangement Beroepskolom was de aanpak aan de ‘hoe-kant’ weinig flexibel en waren de standpunten behoorlijk orthodox. Ondertussen hebben zich opvallende ontwikkelingen voorgedaan; in de loop der jaren is er meer variatie en maatwerk ontstaan in de pedagogisch-didactische aanpak. Een evaluatie van zes jaar Innovatiearrangement Beroepskolom. Dit artikel is verschenen in Profiel, nr. 2, maart 2010.

Download de onderzoekspublicatie