Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht onderwijs

Vierde meting van de CGO Monitor

Auteurs:

Arjan van der Meijden, Anneke Westerhuis, Joke Huisman, Jan Neuvel & Ria Groenenberg

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Van der Meijden, A., Westerhuis, A., Huisman, J., Neuvel, J., & Groenenberg, R. (2009). Beroepsonderwijs in verandering: op weg naar competentiegericht onderwijs. De vierde meting van de CGO Monitor. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Per 1 augustus 2010 moeten alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs al hun opleidingen inrichten op basis van de competentiegerichte kwalificatiedossiers. Sinds 2004 was het voor de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (de roc’s, aoc?s, vakinstellingen en particuliere instituten) al mogelijk om te experimenteren met de nieuwe kwalificatiedossiers. Deze ‘experimenten’ worden vanaf 2004 gevolgd in de ‘CGO Monitor’, waarvan dit onderzoek de vierde meting is. Deze meting onderzoekt de effecten van de invoering van (competentiegerichte) kwalificatiedossiers op negen resultaatgebieden. Het rapport start met een verkenning van het procedures waarin een al langer bestaande innovatietraditie in het middelbaar beroepsonderwijs het etiket ‘competentiegericht’ verwierf. Uit de resultaten wordt duidelijk dat het werken met de dossiers steeds meer voet aan de grond krijgt en dat betrokkenen, gebaseerd op hun eigen ervaringen, positieve verwachtingen hebben.