Beroepenmobiliteit en leven lang leren

Hoe dynamisch is de beroepenmobiliteit in de loopbaan van de Nederlandse werknemer?

Auteurs:

Amelia Roman & Sandra van den Dungen

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Román, A., & Van den Dungen, S. (2011). Beroepenmobiliteit en leven lang leren. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Merkwaardige paradoxen kenmerken de huidige Nederlandse arbeidsmarkt. Langetermijnontwikkelingen duiden op structurele krapte, terwijl ontwikkelingen op korte termijn nog volop in het teken staan van crisis en werkloosheid. Langer doorwerken is de nieuwe trend. Niet alleen de structureel krimpende beroepsbevolking, maar ook de betaalbaarheid van collectieve voorzieningen maken verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd noodzakelijk. Langer doorwerken betekent echter ook dat werknemers langer scherp en fit moeten blijven. En dat ze bereid moeten zijn om gedurende hun loopbaan van beroep te veranderen, als de vraag naar arbeid structureel wijzigt. Competenties up-to-date houden Onderwijs, en in het bijzonder het volwassenenonderwijs, is daarbij onmisbaar. Het helpt mensen hun competenties up-to-date te houden en hun positie op de arbeidsmarkt veilig te stellen of te verbeteren. Maar dan moeten werkgevers wél willen investeren in trainingen en opleidingen, kortom: in beroepenmobilieit.

Download de onderzoekspublicatie