Bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen

Een eerste verkenning

Auteurs:

Hester Smulders, Koen Vinckx, Raisa van Winden, Alieke Hofland & Karel Kans

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Smulders, H., Vinckx, K., Kans, K., Hofland, A., & Van Winden, R. (2019). Bedrijfsscholen voor mbo-opleidingen: een eerste verkenning. 's-Hertogenbosch: ECBO

Korte samenvatting:

Een onderzoek naar bedrijfsscholen voor het Ministerie van OCW, als bijlage bij de kamerbrief voortgang leven lang ontwikkelen.Vraag was hoeveel bedrijfsscholen er zijn en welke belemmeringen men ervaart. Aanleiding voor het onderzoek was de motie van Wiersma en Van den Hul over onderzoek naar en ondersteuning van bedrijfsscholen (30 oktober 2018).

Wat verstaan we onder een bedrijfsschool? De bedrijfsscholen in dit rapport leiden op voor een mbo-diploma; er is dus altijd sprake van een samenwerkingsverband met mbo-instellingen. In het onderzoek zijn we 148 bedrijfsscholen op het spoor gekomen. Daarvan zijn er 82 een individuele bedrijfsschool (de bedrijfsschool leidt op voor personeel van het eigen bedrijf) en 63 een collectieve bedrijfsschool (meerdere bedrijven hebben zich verbonden aan de bedrijfsschool). Bedrijfsscholen zijn met name terug te vinden in de technische sectoren en leiden personeel op via de bbl-route. De geschatte instroom is 7.000 tot 12.000 studenten per jaar. Voorwaarde voor de continuering van bedrijfsscholen is voldoende stabiliteit in de subsidieregeling praktijkleren.

De inventarisatie is via verschillende wegen bewandeld: via websearch en het benaderen van contactpersonen van O&O-fondsen, branches, SBB en mbo-instellingen. Zes bedrijfsscholen zijn diepgaander beschreven op aspecten als ontstaansreden, samenwerkingspartners, organisatie en inrichting van het leerproces, financiering en ervaren belemmeringen. Aansluitend gingen in drie regiotafels vertegenwoordigers van de bedrijfsscholen in gesprek over ontstaansredenen, voor- en nadelen van bedrijfsscholen en ervaren belemmeringen.

Ecbo voerde het onderzoek uit in opdracht van het Ministerie van OCW.

Download de onderzoekspublicatie