Balanceren van belangen

De Onderwijsraad over beroepsgericht opleiden

Auteurs:

Anneke Westerhuis, Ingrid Christoffels, Wil van Esch & Marc Vermeulen

Publicatiedatum:


Thema's:

Instroom-doorstroom-uitstroom, Onderwijsorganisatie

APA-referentie:

Westerhuis, A., Christoffels, I., Van Esch, W., & Vermeulen, M. (2015). Balanceren van belangen: de Onderwijsraad over beroepsgericht opleiden. Acquis. middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en een leven lang leren. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

De Onderwijsraad laat regelmatig een overzicht samenstellen waarin de adviezen die zijn uitgebracht worden beschreven en geëvalueerd. Dit acquis bevat een thematische analyse van dertien adviezen van de Onderwijsraad over de periode 2003-2013. De onderzochte adviezen hebben als onderwerp het mbo, de volwasseneneducatie en een leven lang leren.

Na analyse zijn vijf centrale thema’s geformuleerd:drievoudig kwalificeren als richtsnoer voor beroepsgericht onderwijs; structuur en stelsel; doorstroom tussen schooltypen; maatwerk, flexibiliteit, kwaliteit en samenstelling van het aanbod; macrodoelmatigheid van het aanbod. Binnen deze thema’s is vervolgens onderzocht hoe centrale ideeën en concepten uit de adviezen zich tussen 2003 en 2013 hebben ontwikkeld, hoe de adviezen zijn ontvangen en uitgewerkt in het onderwijsbeleid en of deze weerklank hebben gevonden in wetenschappelijk onderzoek.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op