Arbeidsmarktreserves in beeld

Mogelijke oplossingen voor het dreigende arbeidsmarkttekort

Auteurs:

Amélia Roman & Marieke Buisman

Publicatiedatum:


Thema:

Arbeidsmarkt - Onderwijs

APA-referentie:

Román, A., & Buisman, M. (2011). Arbeidsmarktreserves: Een verkenning van vaardigheden en deelname aan leven lang leren. Utrecht/'s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

De arbeidsparticipatie in Nederland moet omhoog. Maar hoe zit het met de vaardigheden en competenties van niet-participerenden, deeltijders en 50-plussers? Hoe boren we die arbeidsreserves aan? Demografische ontwikkelingen, met de toenemende vergrijzing voorop, dreigen de verzorgingsstaat onbetaalbaar te maken. Ook zorgen ze voor een structurele krapte op de arbeidsmarkt: minder mensen zullen meer werk moeten verrichten Arbeidsparticipatie Om deze ontwikkelingen tegen te gaan, is een hogere arbeidsparticipatie nodig. Juist ook van mensen die nu niet of te weinig participeren en van mensen die (te) vroeg uittreden, aldus de Commissie Arbeidsparticipatie in haar advies aan het ministerie van SZW: Naar een toekomst die werkt. Naast kwantiteit (meer mensen aan het werk) gaat het ook om kwaliteit. Werknemers moeten continu werken aan hun kennis en vaardigheden om duurzaam inzetbaar te blijven.

Download de onderzoekspublicatie