Adviesrapport taalschakeltraject onderwijsroute inburgering

Een toelichting op de geformuleerde eindtermen.

Auteurs:

Jo Fond Lam, Riet Thijssen, Annemarie Groot & Doreen Verbakel

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Lam, J. F., Thijssen, R., Groot, A., & Verbakel, D. (2020). Adviesrapport taalschakeltraject onderwijsroute inburgering. Een toelichting op de geformuleerde eindtermen. ’s-Hertogenbosch: ECBO.

Korte samenvatting:

Volgens het wetsvoorstel Wet inburgering zijn er vanaf 2021 drie routes die inburgeringsplichtigen kunnen volgen. Een ervan is de onderwijsroute. Het doel van de onderwijsroute is om inburgeringsplichtigen die de potentie en motivatie hebben om een diploma in het beroeps- of wetenschappelijk onderwijs te behalen, te laten inburgeren en hen voor te bereiden op doorstroom naar een kwalificerende opleiding.

De onderwijsroute bestaat uit twee trajecten: het participatieverklaringstraject en het taalschakeltraject. Van de onderdelen Nederlands als tweede taal (NT2) op niveau B1 van het Europees Referentiekader Moderne Vreemde Talen (ERK MVT) en Kennis Nederlandse Maatschappij (KNM) is reeds bekend wat de eindtermen zijn of wat ervoor nodig is om het onderdeel succesvol af te ronden. De adviescommissie ontwikkelde eindtermen voor de andere onderdelen uit het taalschakeltraject: onderwijs in deficiënte vakken, ontwikkelen van leervaardigheden en het ontwikkelen van vaardigheden voor opleidings- en beroepskeuze.

Download de onderzoekspublicatie

Meer lezen over dit thema?