Addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen

Focus op beroepsopleidend onderwijs

Auteurs:

Erica Aalsma, Carlos van Kan, Elly de Bruijn & José van den Berg

Publicatiedatum:


Thema:

Docenten / opleiders

APA-referentie:

Aalsma, E., Van Kan, C., De Bruijn, E., & Van den Berg, J. (2013). Addendum generieke kennisbasis tweedegraads lerarenopleidingen: Focus op beroepsgericht onderwijs. Utrecht/'s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.

Korte samenvatting:

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht ECBO de generieke kennisbasis van tweedegraads lerarenopleidingen. Dit Addendum bevat aanwijzingen voor mogelijke aanvullingen op deze kennisbasis. In het kader van het OCW-beleid om de kwaliteit van de opleiding van leraren voor het beroepsonderwijs te verbeteren, zijn medio 2013 een aantal maatregelen ingezet. Een daarvan is de invoering van twee afstudeerrichtingen (algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs) bij de tweedegraads lerarenopleidingen.

Verdiepen generieke kennisbasis

Voor de implementatie van die maatregel is een werkdocument Ontwerpeisen en kaders herontwerp tweedegraads lerarenopleidingen in ontwikkeling. Een van de aandachtspunten daarin is een verdieping en/of verbreding van de generieke kennisbasis van tweedegraads lerarenopleiding, om deze beter te laten aansluiten op de afstudeerrichting beroepsopleidend onderwijs.

Spiegeling en aanvulling

Het ministerie van OCW vroeg daartoe ECBO de huidige generieke kennisbasis te spiegelen aan actueel onderzoek. Na een eerste presentatie van de resultaten is ECBO vervolgens gevraagd om aanvullingen op deze kennisbasis voor te stellen.

Download de onderzoekspublicatie

Voor meer informatie neem contact op