Zij-instroom po, vo en mbo

Auteurs:

Denise Bijman, Bjorn Dekker, Kees van Bergen, Karel Kans, Naomi Waijers, Linda Medendorp, Johan Coenen, Thomas Lans & Barbara Belfi

Publicatiedatum:


Thema:

Instroom-doorstroom-uitstroom

APA-referentie:

Bijman, D., Dekker, B, Van Bergen, K., Kans, K., Waijers, N. & Medendorp, L., Coenen, J, Lans, Th., Belfi, B. (2021). Zij-instroom po, vo en mbo. Amsterdam/’s-Hertogenbosch: Regioplan/ECBO.

Korte samenvatting:

Er zijn meerdere wegen voor zij-instromers om te starten als leraar in het po, vo en mbo. Een van de routes is het traject Zij-instroom in het beroep (ZiB). ECBO en Regioplan voerden in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoek uit naar de regeling ZiB en naar andere zij-instroomroutes. Het betreft een kwalitatief evaluerend onderzoek in de sectoren po, vo en mbo naar de subsidieregeling voor zij-instroom in het beroep en de inrichting van zij-instroomtrajecten ‘in brede zin’, zoals verkorte, flexibele deeltijdopleidingen.

Het onderzoek geeft inzicht in wat er geleerd kan worden uit de ervaringen met de verschillende zij-instroom-trajecten. Daarnaast biedt het aanknopingspunten om het traject Zij-instroom in het beroep structureel te kunnen integreren in de reguliere lerarenopleiding. Uit het onderzoek blijkt dat er winst valt te behalen in een betere matching van vraag en aanbod, flexibiliteit en maatwerk in beide routes (ZiB-trajecten en verkorte en flexibele deeltijdopleidingen) zodat deze beter aansluiten bij de al aanwezige kennis en competenties van de zij-instromers. In alle sectoren en door alle partijen wordt de noodzaak van de subsidieregeling ZiB onderschreven. De subsidie, waarmee onder meer de scholing en begeleiding vergoed kunnen worden, helpt kandidaten (samen met de aanstelling) over de drempel om de overstap naar een baan in het onderwijs daadwerkelijk te maken.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in deze kamerbrief aan de Tweede Kamer van ministers Van Engelshoven en Slob

Download de onderzoekspublicatie