Aandacht voor mensenrechten in het mbo

Auteurs:

Benedicte Bombala, Alieke Hofland, Naomi Smulders & Pieter Baay

Publicatiedatum:


Thema:

Basisvaardigheden

APA-referentie:

Bombala, B., Hofland, A., Smulders., N., & Baay, P. (2020) Aandacht voor mensenrechten in het mbo: Een inventarisatie van onderwijsaandacht voor mensenrechten binnen mbo-instellingen. 's-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO).

Korte samenvatting:

Een wijziging in het examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen (EKB) leidde in het mbo tot een verscherpte opdracht om onderwijsaandacht aan mensenrechten te besteden bij studenten die na augustus 2016 zijn gestart. Het College voor de Rechten van de Mens heeft ECBO opdracht gegeven te inventariseren hoe deze onderwijsaandacht vorm krijgt. De inventarisatie levert relevante inzichten op die leerzaam en bruikbaar zijn om het mbo-onderwijs in mensenrechten te verbeteren.

Via een vragenlijst is onderzocht in hoeverre mensenrechten expliciet zijn opgenomen in het onderwijsprogramma. Daarnaast inventariseerde dit onderzoek hoe verschillende mensenrechten aandacht krijgen en welke rol vak-en avo-docenten hierin spelen. Uit het onderzoek blijkt dat dit onderwerp op veel scholen wordt aangestipt. Tegelijkertijd is de aandacht voor mensenrechten echter nog niet vanzelfsprekend en structureel in het onderwijs ingebed. Scholen kunnen hierin nog verbetering realiseren. Deze conclusie sluit aan bij het beeld van burgerschapsonderwijs zoals beschreven in het Inspectierapport ‘Burgerschap op school’ uit 2017.

Download de onderzoekspublicatie

Meer lezen over dit thema?

Nederlands en Rekenen in het mbo | Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen