Zo doen wij onderzoek

ECBO is gespecialiseerd in wetenschappelijk verantwoord onderzoek. We brengen onderwijsontwikkelingen in kaart en initiëren en versterken sectorbrede innovatie- en ontwikkeltrajecten. We voeren verkenningen uit, monitoren, evalueren en publiceren. Onafhankelijk en objectief.

Onze expertise: onderzoek met impact

Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek rondom onder andere professionalisering van docenten, aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, basisvaardigheden en in-, door- en uitstroom.

Wij doen onderzoek met impact:

  • onderzoek dat leidt tot individuele ontwikkeling en schoolontwikkeling.
  • onderzoek dat feedback en dialoog in de praktijk ondersteunt.
  • onderzoek naar het effect van beleid van overheid of sectororganisaties.

Ons team van onderwijskundigen en sociale wetenschappers heeft veel kennis van beroepsonderwijs en een leven lang leren op de arbeidsmarkt. Onze onderzoekers en experts kennisverspreiding hebben oog voor praktijkomstandigheden. Wij hebben een uitgebreid netwerk in het onderwijs, het beleidsveld en de wereld van onderzoek, ook internationaal.

Kwantitatief en kwalitatief onderzoek

Wij gebruiken diverse onderzoeksmethoden en -technieken, zowel kwalitatief als kwantitatief: monitoring en evaluatie, literatuuronderzoek en pilotstudies, focusgroepen en interviews, en het analyseren van (grootschalige) databases.