Driejarig onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ naar praktijkroutes in zorgopleidingen

In het NRO-onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ bundelen vier roc’s en drie kennis- en expertisecentra hun krachten om praktijkroutes in mbo-zorgopleidingen te versterken.Zorg voor de toekomst onderzoek

Praktijkroutes zijn een antwoord op de snelle veranderingen in de beroepspraktijk van zorgmedewerkers. Die verandering kenmerkt zich in de ontwikkeling van een houding van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ en in de ontwikkeling van een continue leercultuur op de werkvloer. In een praktijkroute wordt een belangrijk deel van de opleiding op de werkvloer vormgeven, ook in de beroepsopleidende leerweg. De deelnemende roc’s hebben al een aantal jaar ervaring met een of meer praktijkroutes voor hun zorgopleidingen, van niveau 2 tot en met 4. De omslag gaat niet vanzelf: veranderingen op diverse niveaus – van visieontwikkelingen tot werkvloer – met regionale en contextspecifieke diversiteit, spelen hierbij een rol. Praktijkpartners hebben behoefte aan meer stuurkracht om hun praktijkroutes te kunnen (door)ontwikkelen.

Praktijkroutes: een combinatie van leren en praktijk op de werkvloer

In dit onderzoek werken we aan een instrumentarium dat de stuurkracht voor instellingen bij het vormgeven van praktijkroutes kan vergroten. Hiervoor maken we gebruik van een scenarioaanpak. Samen met 4 mbo-scholen ontwikkelen we scenario’s voor praktijkroutes.

Ook is er aandacht voor de effecten van corona op onderwijsinnovatie. Lees in portretten van ROC Friese Poort, Nova College, Graafschap College en ROC Nijmegen wat corona betekent voor hun praktijkroutes. Bekijk de portretten op de website van Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurige zorg:

  • Zorgstudenten beter voorbereiden met wijkleercentra bij Graafschap College: Een beter beeld van praktijkstituaties en sneller de koppeling met de theorie weten te maken. Dat is de gedachte achter de wijkleercentra die het Graafschap College inrichtte. Lees in dit eerste portret hoe dit roc studenten beter voorbereidt met wijkleercentra, wat de kenmerken van praktijkroutes zijn en welke effecten corona heeft gehad.
  • Leren op meerdere zorg- en welzijnslocaties bij ROC Friese Poort: Meer tijd doorbrengen in de praktijk maakt studenten nieuwsgierig en spreekt hun motivatie en persoonlijke ontwikkeling aan. In dit tweede portret lees je over de praktijkroute ‘Leren op Locatie’ van ROC Friese Poort: studenten mogen hier wisselen van locatie. En lopen maximaal een jaar stage op dezelfde plek.
  • Praktijkroutes Nova College spelen in op veranderende samenleving: Op het Nova College krijgen studenten een sollicitatiegesprek als ze een praktijkroute willen volgen. Zorginstelling en school kijken samen welke student wordt toegelaten. Blijkt de praktijkroute te lastig dan kan de student altijd terug naar het reguliere programma. In dit derde portret lees je meer over de praktijkroutes op het Nova College.

Video onderwijsproject Zorg voor de toekomst

Bij het onderzoek zijn betrokken: Friese Poort, Nova College, Graafschap College, ROC Nijmegen, HAN Kenniscentrum Kwaliteit van Leren, Vilans, ECBO.

Zovoto

Lees meer over het thema zorg in het beroepsonderwijs

Driejarig onderzoek ‘Zorg voor de toekomst’ naar praktijkroutes in zorgopleidingen van start