Vragenlijst mbo-docent en student | Deel je ervaring over impact van de coronacrisis op het beroepsonderwijs

11 mei 2020

Sinds de sluiting van de scholen door de coronacrisis is veel van het onderwijs online. Zo ook in het beroepsonderwijs. Ondanks de aangekondigde versoepeling zal een combinatie van het gewone onderwijs en online tot de mogelijke opties behoren.

Door middel van een vragenlijst voor mbo-studenten en docenten onderzochten Thomas Lans (ECBO) en Frank de Jong (Aeres Hogeschool Wageningen/ Open Universiteit) de impact van COVID-19/Social distancing op de mbo-student. Dit met het doel om bij te dragen aan een goede opstart van het beroepsonderwijs in een toch andere samenleving.

Na een tussenstand op 25 mei werden de eerste resultaten in een artikel en infographic gepresenteerd. Deze gaan o.a. in op geconstateerde leerachterstanden, de ervaringen met online onderwijsmogelijkheden en de behoefte aan ondersteuning.