Vet in Europe Database online

Foto nw header (3)

17 december 2019

Vind in deze databank informatie over de stelsels van beroepsonderwijs in 35 Europese landen (de 32 EU landen, Noorwegen en IJsland). De databank helpt beleidsmakers, sociale partners, onderzoekers en andere belanghebbenden inzicht te krijgen in de overeenkomsten en verschillen tussen de nationale stelsels van beroepsonderwijs. Met de tool kan gemakkelijk worden genavigeerd tussen actuele beschrijvingen die per thema zijn gestructureerd. De gegevensbank bevat gedetailleerde informatie over o.a. doelgroepen, kwalificatieniveaus, kenmerken van programma’s, opleiders, aandeel van het leren op de werkplek, aanbieders, de wijze waarop kwalificaties worden geformuleerd, enzovoorts.

Vergelijkingen zijn mogelijk tussen landen en per thema. Ook kunnen via de website de nationale rapporten en schematische weergave van de onderwijssystemen worden gedownload.

Cedefop heeft de gegevensbank in nauwe samenwerking met nationale partners ontworpen. De gegevensverzameling voor deze databank wordt ondersteund door ReferNet – een netwerk van instellingen in heel Europa die alle lidstaten plus IJsland en Noorwegen vertegenwoordigen.
Het netwerk wordt gedeeltelijk gefinancierd door de Europese Unie en voorziet Cedefop van informatie en analyses over nationaal beroepsonderwijs en -opleiding.
De databank is voor het eerst in 2019 gevuld. Het is de bedoeling dat de gegevens om de twee jaar worden bijgewerkt.

ECBO is partner in ReferNet Cedefop en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze online tool.