Persbericht: Urkers ontmoeten Rotterdammers: mbo experimenteert met diversiteit

mbo experimenteert met diversiteit
mbo experimenteert met diversiteit

10 december 2019

Op 12-13 december geven mbo’ers tijdens een 24-uurs ontmoeting het startschot voor experimenten om het mbo diverser en inclusiever te maken. Na de opdracht van minister van Engelshoven (OCW) om meer onderwijsaandacht te besteden aan diversiteit en de kansen die daar liggen, gaan studenten en docenten met diverse religies, culturele achtergronden, gender en geaardheid samen aan de slag. ROC Friese Poort en ROC Zadkine werken samen met expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) en Practoraat Verschillen Waarderen aan het ontwerpen van de experimenten. En aan het meten van de impact: welk experiment betekent het meest voor diversiteit en inclusie in het mbo?

Het mbo heeft een diverse populatie en heeft de opdracht jongeren voor te bereiden op de samenleving. “In het mbo zien we de ontwikkelingen die omgang met diversiteit urgent maken”, aldus Koen Vos, practor Brede Vorming bij ROC Friese Poort. “Maar naast urgentie vinden we excitement heel belangrijk: hoe kunnen we studenten op verrassende manieren in aanraking brengen met de ander en zichzelf?” Najat Ahmadi, kartrekker voor Burgerschap bij ROC Zadkine, vult aan: “In Rotterdam is diversiteit heel aanwezig, maar het wordt niet altijd als een kans gezien. We willen studenten ervaringen meegeven die de kracht en soms ook de zoektocht van diversiteit tonen.”

Van dialoog naar ‘diapraxis’

Het project hanteert de filosofie van Jonathan Sacks. Hij ziet de samenleving als een gezamenlijke woonkamer die je samen inricht. Naast de woonkamer is er óók de privé-slaapkamer, waar je je eigen voorkeuren en ideeën kunt ontwikkelen. In het onderwijs wordt veel in dialoog gepraat over de samenleving, maar dit project gaat voor diapraxis: door samen te dóen kom je uit je eigen bubbel. Tijdens de 24-uurs startsessie krijgen studenten en docenten van Urk en Rotterdam een gezamenlijke challenge en kunnen ze elkaars overeenkomsten en verschillen gebruiken. Soms zijn ze daarvoor in de gezamenlijke woonkamer en soms in hun eigen kamer.

Impact meten in het biechthokje

Net als in tv-programma’s als Temptation Island en Expeditie Robinson kunnen deelnemers zich tijdens de 24-uurs terugtrekken in het ‘biechthokje’ om te vertellen over hun ervaringen en gedachten. Ook verricht ECBO impactmetingen, om te kijken of de houding ten opzichte van diversiteit verandert. Deze ervaringen worden gebruikt om vervolg-experimenten te ontwerpen en zo een antwoord te formuleren op de opdracht van het ministerie van OCW om meer onderwijsaandacht te besteden aan diversiteit op het gebied van religie, cultureel, gender en seksualiteit.

Parallel aan de experimenten start ECBO begin 2020 een leer- en ontwikkelgroep voor mbo-instellingen die voor de eigen school onderwijsactiviteiten en beleid rond diversiteit & inclusie ontwikkelen.

Gerelateerde artikelen