Tool Geletterdheidinzicht leidt tot onderbouwde keuze doelgroepenbeleid

21 juni 2021

Om gemeenten beter te laten inschatten of hun educatieaanbod voldoende aansluit op de laaggeletterden voerden ECBO, ROA en Etil een doelgroepenanalyse uit. De doelgroepenanalyse leverde zeven doelgroepen op: zes duidelijk onderscheiden doelgroepen en een groep met de laaggeletterden die niet tot een van die zes doelgroepen behoren. De informatie is opgenomen in de tool geletterdheidinzicht.nl.

Daar kunnen gemeenten de omvang en samenstelling van de doelgroep laaggeletterden in hun regio vinden. Veel gemeenten weten de tool te vinden om algemene cijfers over het aantal laaggeletterden in hun regio te achterhalen. Maar zij weten nog lang niet altijd dat de tool ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden, zoals informatie over kenmerken van verschillende doelgroepen, hoe je ze kunt bereiken en welk aanbod relevant is. ECBO-onderzoeker Annemarie Groot schreef een artikel waarin zij de verdere mogelijkheden van de tool beschrijft en ingaat op de vraag hoe gemeenten deze informatie kunnen vertalen in beleid. Het artikel is een initiatief van Stichting Dioraphte en Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl.

Handreiking voor stappenplan en visie

Bij de tool geletterdheidinzicht.nl is ook een handreiking ontwikkeld. Met de handreiking kunnen gemeenten met een 3-stappenplan een visie, planvorming en concreet actieplan uitwerken. Ook vinden zij hierin informatie over de verschillende doelgroepen.

Benchmarking en reflectie

Gemeenten kunnen bij verdere concretisering en uitwerking van regionale plannen rondom educatieaanbod voor laaggeletterden hun voordeel doen met deze tool. Gemeenten kunnen de tool gebruiken als benchmark en landelijke cijfers en cijfers uit andere regio’s vergelijken. Bovendien helpen de percentages gemeenten om onderbouwde keuzes in hun doelgroepenbeleid te maken. Ook zijn de cijfers een hulpmiddel bij keuzes voor een wervingsstrategie en het organiseren van een passend aanbod en voor reflectie op het huidige beleid.

Meer lezen over basisvaardigheden

Nederlands en Rekenen in het mbo | Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen