Toekenningen praktijkgericht onderzoek | toegankelijkheid van het hoger onderwijs

28 juli 2020

De programmacommissie hoger onderwijs van het NRO heeft subsidie toegekend aan meerdere praktijkgerichte onderzoeken naar het hoger onderwijs. ECBO is onderdeel van het consortium dat vanaf het najaar 2020 voor vier jaar onderzoek uitvoert rondom het thema “internationaal en intercultureel onderwijs”. Het consortium bestaat uit onderzoekers, docenten beleidsmedewerkers en andere professionals aan hoger onderwijsinstellingen.

Het onderzoeksproject

Het doel van het onderzoeksproject is een integraal perspectief te geven op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in Nederland. Hoewel het waarborgen van toegankelijkheid een breed gedragen doel is in het hoger onderwijs, blijken er in de praktijk toch significante verschillen te zijn in de kansen van studenten om succesvol in te stromen en te studeren in het hbo en wo.