Tien jaar na invoering rekeneisen in het mbo: waar staan we?

Rekenonderwijs in het mbo

20 januari 2021

Tien jaar geleden introduceerde het ministerie van OCW landelijke rekeneisen, referentieniveaus voor het mbo. Reden was de maatschappelijke onvrede over het lage rekenniveau van mbo-studenten. Rekenonderwijs kwam weer op het rooster te staan. Er volgde een implementatiefase, waarin scholen deze vorm van onderwijs konden organiseren en het examen een pilot was. In Vaktijdschrift Profiel blikt ECBO-onderzoeker Annemarie Groot terug vanaf deze eerste fase tot nu.

Waar staan we nu? Nieuwe rekeneisen voor het mbo

De referentieniveaus bleken onvoldoende recht te doen aan de diversiteit van het mbo. Ervaren rekendocenten en wetenschappers uit het mbo formuleerden nieuwe rekeneisen. Het doel van de eisen is de organisatie van goed rekenonderwijs. Ze dienen als kader voor vormgeving van het onderwijs en voor examinering van rekenen in het mbo.

Bron: Vaktijdschrift Profiel, nummer 9, 2020

Meer lezen over dit thema?

Persbericht | Start uitgebreid onderzoek naar aanpak laaggeletterdheid

Situatiespel | Open kaart spelen met 21ste-eeuwse vaardigheden

Persbericht | Mbo-studenten tevreden over 21ste-eeuwse vaardigheden; kritisch over grenzen stellen en gezond gedrag