Nieuwe themapagina ‘Leren en werken in onderwijsteams’ live op het Kennisknooppunt

Logo onderwijskennis website

19 oktober 2021

Ben je op zoek naar een toegankelijke en overzichtelijke stand van zaken uit de wetenschap over het thema leren en werken in onderwijsteams? Neem dan een kijkje op de nieuwe themapagina op de website Onderwijskennis.nl. Vanaf 19 oktober is de pagina live voor iedereen die interesse heeft in het thema leren en werken in onderwijsteams. Naast een overzichtsartikel, geschreven door Christa Teurlings en José Hermanussen, vind je hier handvatten, antwoorden op vragen uit de onderwijspraktijk, praktijkvoorbeelden en verdiepende informatie voor effectieve samenwerking binnen jouw team. ECBO gaf deze themapagina vorm samen met het NRO en partners uit het veld. We voegen regelmatig actuele zaken toe aan de pagina.

Leren en werken in opleidingsteams versterken

Onderwijs wordt in het mbo ontwikkeld binnen opleidingsteams. De teams bestaan uit docenten, opleidingsmanagers, instructeurs, studentbegeleiders, roostermakers, ondersteunend personeel, HRM’ers en meer. In de cao middelbaar beroepsonderwijs is bepaald dat opleidingsteams de centrale organisatie-eenheden vormen. Samen zijn deze teams verantwoordelijk voor de kwaliteit en innovatie van opleidingen. In het onderwijsveld groeit de ambitie om het werken en leren in opleidingsteams te versterken.

Themapagina’s als onderdeel van het kennisknooppunt

Het NRO ontwikkelt een kennisknooppunt op de site Onderwijskennis.nl. Door kennis vindbaar en toepasbaar te maken, stimuleert het NRO gebruik van kennis uit onderzoek bij onderwijsontwikkeling. Wil je hier meer over weten lees dan verder op Over Onderwijskennis.nl. Het kennisknooppunt bestaat uit themapagina’s voor de verschillende onderwijssectoren. Hiermee ontstaat één plek waar de laatste stand van zaken uit de wetenschap over tal van thema’s is terug te vinden. Een themapagina is een toegankelijke online overzichtspagina over een voor het onderwijs relevant thema. Waar mogelijk legt het Kennisknooppunt verbanden tussen themapagina’s. Onderwijskennis.nl is nog volop in ontwikkeling. De eerste mooie stappen zijn gezet.

Tweede themapagina’s voor het mbo in 2021

De themapagina ‘Leren en werken in onderwijsteams’ is de tweede themapagina voor het mbo op Onderwijskennis.nl. De eerste themapagina over het thema ‘Hybride leeromgevingen’ verscheen in maart 2021. In 2021 komt er nog één mbo-themapagina beschikbaar. Thema is: Differentiatie en gepersonaliseerd leren. Ook aan deze pagina geeft ECBO samen met het NRO en partners uit het veld invulling.

Kennisverspreidingsprogramma

De themapagina ‘Leren en werken in opleidingsteams’ is onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).