Start onderzoek: Verdieping groeistrategie Samen Opleiden & Professionaliseren

26 november 2020

Op verzoek van het Ministerie van OCW voert ECBO onderzoek uit naar een groeistrategie van de opleidingsvorm ‘Samen Opleiden en Professionaliseren’ (SO&P). Deze vorm van opleiden is niet meer weg te denken uit de lerarenopleidingen. Lerarenopleidingen en scholen vormden zulke partnerschappen om aankomende docenten meer in de praktijk op te leiden. Op dit moment zijn er 102 SO&P-samenwerkingsverbanden. Ambitie van het ministerie van OCW en de sectorraden is om in 2025 100% van de studenten aan een lerarenopleiding op te leiden volgens dit concept.

Hoe ziet de route naar de 100% dekking eruit? Hoe zorg je ervoor dat er meer scholen gaan deelnemen? Zijn er knelpunten waarvoor een oplossing gevonden dient te worden? ECBO gaat onderzoeken hoe deze uitbreiding in de toekomst concreet ingevuld en georganiseerd kan worden. Daarnaast geeft dit onderzoek input voor strategisch advies op lerarenbeleid en dient het als informatie voor een nieuw kabinet. Het onderzoek gaat over alle onderwijssectoren.

Gerelateerde artikelen

Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs

Vragenlijst – Wat heb jij als docent nodig om je les formatief te evalueren?

Modern beroepsonderwijs kan niet zonder onderzoek | Mbo Onderzoeksdag 2019