Promoveren in onderwijskundig onderzoek – iets voor jou?

Pre-promotietraject

Pre-promotietraject

26 april 2021

In september 2021 start een nieuwe ronde van het pre-promotietraject voor docenten in het mbo. Is promoveren in het mbo iets voor jou?

Het mbo heeft een jonge onderzoekscultuur waarbinnen het niet vanzelfsprekend is voor docenten om voor een promotietraject te kiezen. Er zijn nog geen gebaande paden waardoor het voor hen vaak lastig is om zo’n traject op te starten. Hoe kom je van een idee tot een promotievoorstel? Wat houdt een promotietraject eigenlijk precies in? Is het wel een realistische keuze? Misschien weet je al dat je wilt promoveren, maar kun je hulp gebruiken bij het opstellen van je onderzoeksplan.

Het pre-promotietraject faciliteert je ontwikkeling tot praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoeker. In het traject leg je aan de hand van praktische en inhoudelijke ondersteuning een concrete basis voor je promotieonderzoek. Uit eerdere ervaringen met pre-promotietrajecten is gebleken dat het traject erg waardevol is in je oriëntatie en voorbereiding op een promotie.

Het pre-promotietraject heeft mij inzicht gegeven in wat dit lange proces op verschillende vlakken met mij als persoon doet: Wat houdt het mentaal in, wat houdt het fysiek in, wat houdt het praktisch in, etc. Het pre-promotietraject heeft mij inzicht gegeven in hoe je een concrete basis moet neerzetten om uiteindelijk de vervolgstap te kunnen maken. – deelnemer vorige editie pre-promotietraject.

Leerlijnen en leergemeenschap

Gedurende het traject staan drie leerlijnen centraal, zoals het werken aan de inhoud van je onderzoek, werken aan voorwaarden voor het kunnen doen van onderzoek en werken aan je netwerk rondom je onderzoek. De deelnemers van het pre-promotietraject vormen samen een professionele leergemeenschap, waarop tijdens het traject op teruggevallen kan worden.

Voor wie?

Het pre-promotietraject is voor professionals in het mbo:

  • die willen promoveren of zich oriënteren op promoveren of een professioneel doctoraat;
  • die zich willen ontwikkelen in praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doen.

Meer informatie

Meer informatie over het pre-promotietraject of over praktische zaken vind je hier. Of lees meer over de ervaringen en het slotsymposium van de vorige editie van het pre-promotietraject.

Het pre-promotietraject maakt deel uit van het door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gesubsidieerde Kennisverspreidingsprogramma bij ECBO.