Persbericht | Mbo-studenten tevreden over 21ste-eeuwse vaardigheden; kritisch over grenzen stellen en gezond gedrag

Resultaten Move21 onderzoek

01 december 2020

Mbo-studenten vinden hun vaardigheden voor creativiteit, communicatie en loopbaancompetenties ruim voldoende. Kritisch denken en mediawijsheid scoren hoog, terwijl het stellen van grenzen en gezond gedrag lager scoren. Dat blijkt uit het driejarige, grootschalig NRO-onderzoek ‘Move21’ door ECBO, KBA Nijmegen en de Open Universiteit. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 2.000 mbo-studenten van innovatieve onderwijsprogramma’s bij verschillende mbo-scholen.

Sterke samenhang en uiteenlopende aanpakken

Een jaar lang werd de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden bij mbo-studenten gevolgd. Metingen met een nieuw meetinstrument tonen een sterke samenhang tussen verschillende vaardigheden én enkele centrale vaardigheden: ondernemend samenwerken, kritisch denken, creatief probleemoplossend denken en loopbaanvaardigheden. De vier praktijkpartners (Kunst- en Cultuurarrangement van ROC Friese Poort, Loopbaan- en Burgerschapsprogramma van mboRijnland, MentorProgramma Friesland en Het Techniek Atelier van Koning Willem I College) laten zien dat uiteenlopende aanpakken mogelijk zijn om deze 21ste-eeuwse vaardigheden bij studenten te ontwikkelen.

Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn er drie aanbevelingen voor de onderwijspraktijk geformuleerd:

  • Breng 21ste-eeuwse vaardigheden onder in een leerlijn
  • Breng vaardigheden en vaardigheidsontwikkeling in beeld
  • Investeer in de docent/coach.

7-stappenplan voor docenten en onderwijskundigen

De activiteiten en opgedane inzichten en ervaringen zijn vertaald in een 7-stappenplan. Dit plan ondersteunt docenten en onderwijskundigen om de visie en aanpak voor formatief beoordelen van 21ste-eeuwse vaardigheden te expliciteren, goed te onderbouwen, uniform te maken en de formatieve beoordelingspraktijk systematisch te verbeteren.

Praktijkpublicatie, handreiking, instrumentenoverzicht en onderzoeksverantwoording

Uit het onderzoek zijn drie producten voortgekomen: een praktijkpublicatie, handreiking en instrumentenoverzicht. Daarnaast gaat de onderzoeksverantwoording dieper in op de onderzoeksmethodiek en geeft deze suggesties voor vervolgonderzoek.

Gerelateerde items over 21ste-eeuwse vaardigheden