Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen

14 februari 2020

Een consortium van vo- en mbo-scholen dacht na over de vraag: hoe kunnen we ouders meer betrekken bij de studie- en beroepskeuze van hun kinderen?

Meer weten? Klik hier voor het hele artikel.

Patricia Brouwer & Ilona Koning (2020). Ouderbetrokkenheid bij loopbaankeuzes: geleerde lessen. Vakblad Profiel, feb. 2020, pp. 5-7

Download

Voor vragen kunt u contact opnemen met: