Onderzoek stageproblematiek in zorg en welzijn gestart

24 september 2020

In opdracht van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) onderzoekt ECBO in samenwerking met ResearchNed de stageproblematiek in de sector Zorg en Welzijn. Naast het in kaart brengen van de reguliere stageproblematiek, worden ook de effecten van de coronacrisis op stages in beeld gebracht. Dit levert verschillende scenario’s op die bestuurders perspectieven bieden om stages op een andere manier te organiseren. De resultaten zijn naar verwachting eind maart 2021 beschikbaar.

Doel van het onderzoeksprogramma AZW is het aanbieden van betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt aan partijen in de sectoren Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang (WJK). Met deze informatie kunnen zij beleid ontwikkelen, waarin rekening wordt gehouden met ontwikkelingen en knelpunten op de arbeidsmarkt.

Meer lezen over dit thema?