Eerste resultaten onderzoek: Impact COVID-19/Social distancing op de mbo-student

02 juni 2020

Ervaren mbo-studenten een leerachterstand na meer dan 2 maanden thuisonderwijs? Leren zij nu minder gemotiveerd? En maken zij en hun docenten zich zorgen over het arbeidsmarktperspectief? Deze vragen staan centraal in de vragenlijst die bijna 8 weken na sluiting van het mbo werd uitgezet onder mbo-docenten en studenten.

Op 25 mei werd de tussenstand opgenomen. Deze eerste resultaten zijn nu bekend. Lees meer hierover in onderstaand artikel. In dit webinar worden de eerste resultaten van het onderzoek besproken en wat onderwijsprofessionals daaruit kunnen leren voor de herstart van het mbo.

De uitkomsten tot dusver roepen ook heel veel nieuwe vragen op. Wat is bijvoorbeeld de relatie tussen gepercipieerde leerachterstanden, arbeidsmarktperspectief en opleiding? Zijn er grote verschillen tussen niveau 1, 2, 3 of 4 studenten? Met de resultaten die tot 15 juni zijn verzameld, kan nog beter de vinger gelegd worden op de ‘student-at-riks’ en zijn problematiek die lijkt te ontstaan door de coronacrisis en daarmee gepaarde dynamiek op de arbeidsmarkt.

Meer lezen over dit thema?