Ondersteuning Practoraat: Samen bouwen, onderzoeken en impact realiseren

29 maart 2020

ECBO – onderdeel van CINOP – ondersteunt het vierjarige Practoraat bij ROC Friese Poort (2018 – 2022) met onderzoek en het maken van impact. ROC Friese Poort wil haar onderwijs een krachtige combinatie van wendbaar vakmanschap en Brede Vorming laten zijn. Deze onderwijsinhoudelijke en organisatiekundige ontwikkeling versterkt Friese Poort met een Practoraat Brede Vorming. ECBO geeft – als verantwoordelijke voor de onderzoekslijn binnen het Practoraat – hier met onderzoek en strategisch sparren mede vorm aan.

Brede vorming

ROC Friese Poort ontwikkelde een nieuwe visie gebaseerd op de pijlers wendbaar vakmanschap en waardevolle mensen. De tweede pijler krijgt invulling met Brede Vorming en helpt om de christelijke identiteit een eigentijdse invulling te geven.

Brede vorming is zeker geen nieuw vak, het is eerder een concept dat we – in dialoog met elkaar – gaandeweg gaan laden.

Koen Vos, practor Brede Vorming

Aanpak

Een ECBO-onderzoeker participeert als actief lid van het Practoraat. De onderzoeker is aanwezig bij bijeenkomsten en draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en praktijktoepassingen. De samenwerking in het Practoraat vloeit voort uit de gezamenlijke ambitie om impact te maken en studenten niet op te leiden voor een diploma, maar voor het leven.

Activiteiten

Friese Poort en ECBO ontwikkelden een publicatie en een animatieclip over Brede Vorming voor het mbo. Dit geeft medewerkers een beeld van de betekenis en toepassingsmogelijkheden. Daarnaast is er een Blikvanger ontwikkeld. Deze Blikvanger helpt onderwijsteams om de stand van zaken en ambities in beeld te brengen. Daarnaast fungeert de Blikvanger als gespreksstart. Naast een managementrapport voor het bestuur en directie, wordt er ook een inspiratiedocument geschreven voor alle medewerkers. Hierin staan good practices en ‘blikken’ vanuit verschillende functies binnen de ROC.

Om persoonsvorming meer aandacht te geven worden er verschillende vormen van ondersteuning aangeboden zoals: leergangen, inspiratiesessies en het samen herontwikkelen van onderwijsvormen zoals keuzedelen. Ook wordt er gereflecteerd met leden van het Practoraat op effectieve interventies.

Leren door onderzoek

Onderwijs en onderzoek gaan steeds meer hand in hand. Scholen hebben steeds vaker vraagstukken over de inrichting van onderzoek binnen de school. ECBO is expert op het gebied van professionalisering, brede vorming en de lerende functie van onderzoek. Samen met scholen versterkt ECBO het leren door onderzoek.

Meer lezen over dit thema?