Nieuwe Programmaraad voor Onderwijsonderzoek en Kennisbenuttingsraad van het NRO

Nationaal Regieoraan Onderwijsonderzoek

02 september 2020

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft per 1 september één ‘Programmaraad voor Onderwijsonderzoek’ (Prowo) en een ‘Kennisbenuttingsraad’. De Programmaraad voor Onderwijsonderzoek vervangt de eerdere programmaraden binnen het NRO en verbindt daarmee de raakvlakken van praktijkgericht, beleidsgericht en fundamenteel-wetenschappelijk onderzoek.

Programmaraad voor Onderwijsonderzoek

Taak van de Programmaraad voor Onderwijsonderzoek is de ontwikkeling van een landelijke kennisagenda en een meerjarige NRO-programmering voor onderwijsonderzoek. Ook waakt de raad over de samenhang van alle NRO-onderzoeksprogramma’s.

Toepassing van onderwijsonderzoek

In de missie van het NRO is niet alleen de coördinatie en financiering van onderwijsonderzoek belangrijk. De toepassing ervan heeft een net zo belangrijke rol. De Kennisbenuttingsraad is verantwoordelijk voor het beleid en de activiteiten van het NRO die het delen en gebruiken van kennis uit onderwijsonderzoek stimuleren.