Nieuw: rapport toekomstbestendig bevoegdhedenstelstel vo

18 februari 2020

Afgelopen vrijdag is de kamerbrief verzonden n.a.v. het rapport over een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel in het voortgezet onderwijs. Dit rapport van onderzoeksbureaus Regioplan, ECBO (onderdeel van CINOP) en Leeuwendaal is opgesteld in opdracht van OCW en met nauwe betrokkenheid van o.a. de VO-raad, vakbonden en Stichting Platforms VMBO. Doel: de kwaliteit van het onderwijs blijven waarborgen en zorgen voor aantrekkelijke carrièremogelijkheden en professionele ontwikkeling voor leraren. Het huidige stelsel is te complex en weinig flexibel. De Commissie Zevenbergen werkt de komende maanden aan een advies voor een nieuw (onderwijsbreed) bevoegdhedenstelsel.