Nieuw onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten

onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het PO

14 december 2020

ECBO startte op verzoek van het Ministerie van OCW een onderzoek naar academisch opgeleide leerkrachten in het primair onderwijs. Denk aan docenten die de universitaire opleiding pabo of Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) volgden. Het onderzoek brengt bestaande inzichten over de inzet en positie van academisch opgeleide leerkrachten in kaart. Hoe ervaren deze docenten en schoolleiders hun inzet en meerwaarde? En aan welke randvoorwaarden wordt (nog niet) voldaan?

Kennissynthese en vragenlijstonderzoek

Het onderzoek bundelt inzichten uit de literatuur in een kennissynthese. Deze synthese geeft de huidige context en actuele ontwikkelingen rondom de inzet en het loopbaanperspectief van de academisch geschoolde leraar weer. Daarnaast wordt met een vragenlijst de actuele inzet, de positie, het ervaren carrièreperspectief en het schoolteam van deze docenten onderzocht. De vragenlijst geeft tevens de visie van schoolleiders weer. Dit op de inzet en positionering van academisch geschoolde docenten in relatie tot het personeelsbeleid.

Randvoorwaarden en handvatten: inzet en meerwaarde academisch geschoolde leerkracht

Het onderzoek biedt randvoorwaarden voor het goed benutten van academische leraren. Ook geeft het onderzoek handvatten voor opleidingen, scholen, besturen en overheid. Hiermee kunnen zij binnen de huidige context, cao en regelgeving academisch geschoolde leerkrachten het best tot hun recht te laten komen.

Gerelateerde items over de professionalisering van docenten en opleiders