Nederlands en Rekenen in het mbo

Kennisproducten en professionaliseringsaanbod

26 mei 2021

Kennisproducten: Formatief evalueren van Nederlands en Rekenen in het mbo

In het project ‘Grip op Leerpotentieel’ onderzochten ITTA, Universiteit Utrecht en ECBO of formatieve toets- en evaluatietechnieken taal- en rekendocenten kunnen helpen ondersteuning op maat te bieden bij de lessen Nederlands en rekenen. Centraal stond de vraag: in hoeverre kan het gebruik van formatieve toetstechnieken door docenten rekenen en taal in het mbo (entree- en niveau-2-opleidingen) bijdragen aan het inlopen van de leerachterstanden van de studenten op deze gebieden? Dit leverde voor de onderwijspraktijk een overzicht van effectieve toetstechnieken op die docenten in het mbo kunnen inzetten. De ttechnieken vind je in de handleiding voor het vak Nederlands en een handleiding voor het vak rekenen. De technieken zijn ontwikkeld, uitgevoerd en getoetst binnen het onderzoeksproject ‘Grip op Leerpotentieel’.

Professionaliseringsaanbod

Wil je weten hoe je als de handleidingen kunt inzetten in de taal- of rekenles? ECBO biedt verschillende professionaliseringsactiviteiten aan voor docenten, vakgroepleiders en teamleider.

Online proeverij voor docenten, vakgroepleiders en teamleiders

Tijdens de proeverij hebben we in vogelvlucht kennis gemaakt met de werkwijze van formatief evalueren en de evaluatietechnieken uit het praktijkonderzoek Grip op leerpotentieel. De volgende vragen kwamen aan bod:

 • Wat is formatief evalueren en waarom zou je het inzetten?
 • Hoe werkt formatief evalueren in de praktijk: succesfactoren en struikelblokken.
 • Welke effectieve lesactiviteiten kunnen docenten in de les inzetten?

Binnenkort komt er een handleiding beschikbaar om zelf met formatief evalueren aan de slag te gaan. Wil je deze handleiding ook graag ontvangen? Neem contact op via onderstaande contact gegevens.

Formatief evalueren van Nederlands of Rekenen in het mbo – training voor docenten Nederlands of Rekenen

In de training maak je op een interactieve manier kennis met de theorie van formatief evalueren. Vervolgens ga je actief aan de slag met de toepassing van formatief evalueren en de evaluatietechnieken in je eigen les. Na de training heb je antwoord op vragen als:

 • Hoe werkt de cyclus van formatief evalueren in de les en een lessenreeks?
 • Hoe kan ik mijn lessen zo inrichten dat ik aansluit op verschillende (leer)behoeften van studenten?
 • Hoe kan ik in mijn lessen gericht feedback geven zodat studenten een volgende stap zetten in hun leerproces?

Wat is de investering?

 • Tijd: 3 x een bijeenkomst van 2,5 uur
 • Datum en locatie: in overleg
 • Kosten: 4500,-

Grip op formatief evalueren van Nederlands of Rekenen in de opleiding – Masterclass voor vakgroepleiders, opleidingsmanagers, teamleiders en docenten

De masterclass is bedoeld voor managers die het formatief evalueren willen inbedden in hun opleiding(en). In de masterclass maak je uitgebreider kennis met de theorie van formatief evalueren. Je gaat vervolgens actief aan de slag met de implementatie van formatief evalueren in het curriculum. Na de masterclass heb je antwoord op vragen als:

 • Welk effect heeft formatief evalueren op het curriculum?
 • Hoe geef ik, samen met mijn collega’s, de cyclus van formatief evalueren een plek in het curriculum?
 • Hoe zorg ik voor een mindshift bij mijn collega’s rondom toetsing (summatief versus formatief)?
 • Hoe motiveer ik mijn collega’s en docenten om met formatief evalueren aan de slag te gaan?

Wat is de investering?

 • Tijd: 2 x een bijeenkomst van 2,5 uur
 • Datum en locatie: juni en september, digitaal of op locatie
 • Kosten: 500,- per deelnemer

Ook interessant voor jou?

Wil je voor jouw school een van bovenstaande activiteiten op maat? We verkennen graag samen de mogelijkheden. Neem contact via onderstaand contactpersoon.