MBO Connect | eerste online community voor en door mbo-professionals

Mbo Connect Powered by BVMBO

11 maart 2021

Vandaag start MBO Connect; de eerste online community voor en door mbo-docenten en instructeurs. Dit platform geeft invulling aan de behoefte vanuit het veld om kennis en ervaringen uit te wisselen, activiteiten in het mbo te volgen en samen te werken met collega’s. ECBO is partnerorganisatie van MBO Connect en deelt kennis en activiteiten uit onderzoek op het platform. Ook beantwoorden ECBO-onderzoekers vragen vanuit hun kennis uit onderzoek. De officiële opening van MBO Connect vindt (online) plaats op donderdag 18 maart door demissionair minister Van Engelshoven.

Wat is MBO Connect?

MBO Connect is een community of practice (CoP). Het platform vervult een rol bij het borgen van kennis en blijvend leren binnen de mbo-instelling. Daarnaast bevordert het de productiviteit en efficiëntie van mbo-scholen. Niet opnieuw het wiel uitvinden, maar verder bouwen aan verduurzaming van het mbo.

Wat biedt MBO Connect?

  • Relevante kennis, ontwikkelingen en actueel nieuws uit het mbo in een gepersonaliseerd overzicht bijeen.
  • Mogelijkheid tot het stellen van vragen aan collega’s en samenwerken in landelijke netwerken.
  • Gesprekken met experts en onderzoekers uit het mbo.
  • Een overzicht van activiteiten met de mbo-kalender.
  • Polls waarin jij jouw stem kunt laten horen over belangrijke thema’s in het mbo.

Collectief en individueel lidmaatschap

Scholen kunnen een collectief lidmaatschap afsluiten voor alle opleiders in hun school. Hiermee zijn de opleiders lid en hebben ze toegang tot MBO Connect. Daarnaast kunnen ze zelf bepalen of ze (ook) lid worden van de BVMBO. MBO Connect is een professionaliseringsinstrument en kan betaald worden uit het professionaliseringsbudget van de school. Heeft de school geen collectief lidmaatschap dan kan je ook individueel lid worden. Je bent dan ook automatisch lid van de BVMBO. Meer informatie vind je op MBO Connect.

Leren door onderzoek en kennisverspreiding in het mbo

Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) is expert op het gebied van onderzoek en kennisvraagstukken rondom beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. We maken kennis uit onderzoek toepasbaar voor de onderwijspraktijk en delen deze kennis. Zo dragen we bij aan het verbeteren en vernieuwen van het (middelbaar) beroepsonderwijs en een leven lang ontwikkelen. Wil je meer weten over onze aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek.

Kennisverspreidingsprogramma

MBO connect is onderdeel van het programma ‘Kennisverspreiding beroepsonderwijs’ dat ECBO uitvoert met subsidie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).