Leerprogramma digital learning in learning communities

03 mei 2021

Graag nodigt de topsector energie – RVO en ECBO – je uit om deel te nemen aan het leerprogramma ‘digital learning in learning communities’. In dit programma onderzoek je samen met ons welke rol digital learning kan spelen als versneller van de energietransitie en het missiegedreven innovatiebeleid van Nederland. In het bijzonder voor het leren, werken en innoveren in learning communities (LC’s). Dat digital learning kansen biedt voor kennis en samenwerking laat de coronacrisis zien, maar hoe houden we het goede vast en schieten we straks niet weer terug in onze oude groef? Dit is hét moment om daar kennis op te ontwikkelen en uit te wisselen. Interesse aan deelname? Meld je aan via onderstaande contactpersoon.

Achtergrond van het leerprogramma

Digital learning kan op verschillende manieren een rol spelen in LC’s. Met digitaal bedoelen we moderne ICT-toepassingen: opkomende leertechnologieën (technology enhanced learning) zoals online content en colleges, virtual en augmented reality of gamificatie. De aanname in is dat deze opkomende leertechnologieën een rol kunnen spelen als versneller voor het leren in de context van energie- en duurzaamheid opgaven.

Doel en opzet van het programma

Aan de hand van uitgewerkte casestudies bediscussieer en prioriteer je in het leerprogramma ontwerpprincipes voor digital learning. Vervolgens bundelen we de uitkomsten van het leerprogramma om ze te gebruiken bij digital learning ontwerpvragen van learning communities in oprichting.

Een greep uit deze 9 digital learning cases die we speciaal voor dit leerprogramma ontwikkelden:

 • We-Energy Game: “Hoe maak je een dorp of stad energieneutraal in polderland Nederland?“
 • Circulair Fashion MOOC: “Waar modekunst en technische kennis elkaar ontmoeten
 • Techfunity: “Hoe leert de monteur van de toekomst welk onderhoud een Tesla nodig heeft?”
 • Virtuele leermeesters: “Augmented Reality als virtuele brug tussen opleiden en arbeidsmarkt
 • Kennisbank Food en Feed: “Door actuele kennis zelfsturend leren ontwikkelen

Voor wie?

Het leerprogramma is voor professionals die een rol hebben in het ontwerp, opzetten en/of het verder ontwikkelen van learning communities, Living Labs of andere PPS-sen.

Praktische informatie

Het leerprogramma bestaat uit online sessies waarin steeds één of meerdere cases centraal staan. De deelnemers ontvangen de cases vooraf ter voorbereiding.

 • Een sessie duurt 60 minuten waarin de cases worden bediscussieerd in kleine groepen.
 • Een sessie heeft maximaal 12 deelnemers.
 • Deelnemers kunnen zich voor 1 sessie inschrijven (graag 1e, 2e en 3e voorkeur aangeven).
 • Deelnemers leveren vooraf een korte motivatie aan (<150 woorden).
 • Deelname is gratis.

Voorlopige data:

 • Sessie 1: dinsdag 1 juni (10:00-11:00) – cases met een focus op kennisdoorstroming (zie toelichting)
 • Sessie 2: donderdag 3 juni (15.00-16.00 uur) – cases met een focus op kennisdoorstroming
 • Sessie 3: dinsdag 8 juni (10:00-11:00) – cases met een focus op kenniscirculatie (zie toelichting)
 • Sessie 4: donderdag 10 juni (15.00-16.00 uur) – cases met een focus op kenniscirculatie
 • Sessie 5: dinsdag 15 juni (10:00-11:00) – cases met een focus op kennis co-creatie
 • Sessie 6: donderdag 17 juni (15.00-16.00 uur) – cases met een focus op kennis co-creatie

Wat bedoelen we met doorstroming, circulatie en co-creatie i.r.t. digital learning?

Afhankelijk van de inhoud van die opgaven, zal de aard van het leren, en daarmee de rol en inzet van leertechnologieën anders zijn. Naast het bieden van online content (doorstroming van kennis), kunnen moderne ICT-toepassingen ook een bijdrage leveren aan interactie en uitwisseling (circulatie) of zelfs co-creatie van nieuwe kennis.

Tabel

Hoe doe ik mee?

Heb je vragen of wil je jezelf aanmelden voor het leerprogramma digital learning in learning communities? Stuur dan een mail naar Lissa Groenewoud: lissa.groenewoud@ecbo.nl.

Gerelateerde items

Tweede enquête impact coronacrisis beroepsonderwijs | Deel jouw ervaringen

Whitepaper | Impuls aan kennisgedreven onderwijsontwikkeling in het mbo: de treinmetafoor als kijk- en ontwikkelkader

ECBO ondersteunt zelfevaluatie convenanten vermindering lerarentekort po in G5

Hoe de Tech Campus van ROC Midden Nederland werkt aan gepersonaliseerd leren: inspiratie voor de onderwijspraktijk

15 Mbo-vertegenwoordigers door gesprek samen sterker in innovatie