Kompas21 lancering op 2 juli

Kompas21
Kompas21

08 mei 2019

Samen met 12 mbo-scholen ontwikkelde Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo) dit instrument voor en door het mbo. ROC Friese Poort volgde als eerste deelnemer de Train-de-Trainer tweedaagse. Het doel van de tweedaagse was om KOMPAS21 goed te integreren binnen de onderwijsinstelling. Gedurende intensieve sessies zijn de medewerkers klaargestoomd om zelf als trainer aan de slag te gaan.

Wat is KOMPAS21?

KOMPAS21 is een digitaal reflectie-instrument dat inzicht geeft in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van mbo-studenten. Het gaat hierbij om aspecten die de sociale en culturele betrokkenheid vergroten. Het instrument is gebaseerd op de vaardigheden: ondernemendheid, sociale & culturele vaardigheden, creativiteit, samenwerken, communiceren, leren leren, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en zelfregulatie. Deze vaardigheden dragen er aan bij het hoofd te bieden aan de dynamiek op de arbeidsmarkt en samenleving. KOMPAS21 is bedoeld voor mbo-studenten, onderwijsprofessionals en het werkveld.

Het project ging begin 2018 van start. Maandelijks stond een vaardigheid centraal. Voor de uitwerking van de vaardigheden is gebruikgemaakt van literatuuronderzoek, peilingen en Group Design Rooms. In deze zogenoemde versnellingskamers bespraken studenten, docenten en het leerbedrijven de betekenis en het gewenste niveau van de vaardigheden. Op basis van de input is onderzocht wat deze vaardigheden voor studenten concreet betekenen en hoe deze vaardigheden in het onderwijs kunnen worden ontwikkeld.

De opbrengsten van dit project hebben ook geleid tot de publicatie KOMPAS21 Een schets van de reis en ervaringen tot nu toe.

Unieke samenwerking

KOMPAS21 is ontwikkeld door roc’s, aoc’s en vakscholen uit heel Nederland. Naast ROC Friese Poort participeren Albeda, Grafisch Lyceum Utrecht, Helicon, Koning Willem I College, MBO Amersfoort, Nova College, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Nijmegen, ROC van Twente en SintLucas.