KOMPAS21 gaat door in 2021!

Kompas21 cinop 2021

14 april 2021

Samen met zeven mbo-instellingen werkt ECBO – onderdeel van CINOP – dit jaar verder aan de doorontwikkeling van KOMPAS21. Ook ondersteunt ECBO het lerende netwerk van deze deelnemende scholen. KOMPAS21 (Kennis Over Mijn Persoonlijke Attitudes en Skills21) is een instrument, gedachtegoed en netwerk van scholen dat duiding geeft aan 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs.

Steeds meer mbo-instellingen aangesloten

Het netwerk rondom KOMPAS21 bestaat uit zeven mbo-instellingen. In 2021 hebben zich weer twee nieuwe scholen aangesloten, waardoor het gedachtegoed van KOMPAS21 zich over steeds meer mbo-instellingen verspreidt. Dit jaar werkt het netwerk samen aan implementatievraagstukken en de doorontwikkeling van KOMPAS21. Onder begeleiding van ECBO organiseren de scholen kennisdeling- en intervisiebijeenkomsten. Hierin leren mbo-instellingen van elkaar over de plek van 21ste-eeuwse vaardigheden binnen het curriculum en het implementeren van KOMPAS21 op de school. Ook wisselen de scholen goede voorbeelden en ontwikkeld materiaal uit, zoals instructiefilmpjes en infographics.

Doorontwikkeling KOMPAS21 in 2021

In 2021 werkt ECBO in samenwerking met de scholen in ieder geval aan:

  • De aansluiting van KOMPAS21 bij studenten op niveau 2;
  • De wetenschappelijke validatie van KOMPAS21.

Deze doorontwikkeling vindt plaats in de vorm van makeathons. Tijdens de makeathons gaat ECBO met verschillende stakeholders met een concrete vraag aan de slag. Met de Design Thinking-methodiek wordt er gezocht naar concrete oplossingen.

Ontstaan KOMPAS21

Op basis van wetenschappelijke literatuur en de input van studenten, docenten en het bedrijfsleven ontwikkelde ECBO tien rubrics voor 21ste-eeuwse vaardigheden. Deze rubrics vormen de basis voor het online reflectie-instrument KOMPAS21. In dit instrument ontdekken studenten door casuïstiek hun 21ste-eeuwse vaardigheden. Scholen gebruiken dit instrument bijvoorbeeld in LOB en mentorlessen, in gesprekken op basis van het reflectie-instrument. Inmiddels wordt KOMPAS21 door meer dan tien mbo-instellingen gebruikt.

Situatiespel: open kaart spelen met 21ste-eeuwse vaardigheden

In 2020 is het bijbehorende situatiespel ontwikkeld. Dit spel helpt docenten verdieping aan te brengen in het gesprek met studenten over 21ste-eeuwse vaardigheden. Ook wordt het spel ingezet om studenten onderling in gesprek te laten gaan over 21ste-eeuwse vaardigheden.

Meer weten?

Wil je meer weten over KOMPAS21 en 21ste-eeuwse vaardigheden? Wil je aansluiten bij één van de makeathons of het netwerk? Of wil je een situatiespel bestellen? Laat het ons weten! Neem contact op via kompas21@ecbo.nl.

Meer lezen over basisvaardigheden