Inventarisatie: Aandacht voor mensenrechten in het mbo

26 november 2019

In hoeverre besteden mbo-instellingen aandacht aan mensenrechten? In 2016 zijn de eisen voor burgerschapsonderwijs in het mbo aangepast, waarbij expliciete aandacht voor mensenrechten is gevraagd. Het College voor de Rechten van de Mens wil weten hoe mbo-instellingen hiermee omgaan. Expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO, onderdeel van CINOP) inventariseert welke mensenrechten aandacht krijgen en de vormgeving hiervan. We bevragen onder andere Burgerschapsdocenten, vakdocenten, beleidsmedewerkers en onderwijskundigen.

Deelnemen aan de inventarisatie kan tot 15 januari 2020 via de online vragenlijst; invullen duurt ongeveer 10 minuten. De rapportage komt naar verwachting in februari 2020 beschikbaar.

Meer informatie kun je opvragen bij pieter.baay@ecbo.nl of m.belserang@mensenrechten.nl.

Neem voor meer informatie contact op

Gerelateerde artikelen

Kun je ondernemerschap ook leren?

Onderwijsinnovaties met moderne ICT

Eindevaluatie van de sectorplannen gereed