Hoe begeleid je rekenzwakke mbo-studenten?

Rekenzwakke mbo-studenten

19 maart 2021

Rekenen is belangrijk om te kunnen functioneren in de maatschappij en een beroep goed uit te kunnen oefenen. Voor alle mbo-opleidingen gelden er daarom minimale rekeneisen. Net als in het primair en voortgezet onderwijs zijn er in het mbo rekenzwakke studenten die moeite hebben om te voldoen aan de gestelde eisen. Wat weten we over deze rekenzwakke studenten op het mbo en hoe kunnen we hen zo goed mogelijk ondersteunen?

ECBO-onderzoeker Annemarie Groot en adviseur bij CINOP Esther Woertman schreven een artikel over dit thema in het tijdschrift voor Remedial Teaching. Allereerst beschrijven zij wat rekenzwakte is en wanneer er sprake is van een rekenstoornis. Daarna gaan zij in op herkenningsaspecten, zoals moeite met het verlenen van betekenis aan getallen en met de ontwikkeling van goede rekenconcepten. Ook beschrijven zij de oorzaken van rekenzwakte in het mbo en bieden ze onderdelen om voor rekenzwakke studenten een individueel handelingsplan op te stellen.

Bron: Tijdschrift voor Remedial Teaching 2020 | #5

Wil je meer lezen over dit thema? ECBO-onderzoeker Annemarie Groot schreef een artikel waarin zij terugblikt op de eerste fase van implementering van de rekeneisen in het mbo tot nu. Ook leverde ECBO een bijdrage aan het rapport rekeneisen voor het mbo op Kennispunt MBO.