Handleidingen formatieve toetstechnieken voor Nederlands en Rekenen in het mbo

Resultaat uit het onderzoek Grip op Leerpotentieel

Formatief evalueren

15 september 2021

Draagt het gebruik van formatieve toetstechnieken door docenten Nederlandse taal en rekenen in het mbo (entree- en niveau 2-opleidingen) bij aan het inlopen van de leerachterstanden van de studenten op deze gebieden? Deze vraag stond centraal in het onderzoek ‘Grip op Leerpotentieel’. In dit project onderzochten ITTA, Universiteit Utrecht en ECBO of formatieve toets- en evaluatietechnieken taal- en rekendocenten kunnen helpen ondersteuning op maat te bieden bij de lessen Nederlands en rekenen. Het resultaat: een handleiding met formatieve toetstechnieken voor lees- en schrijfactiviteiten in het vak Nederlands en een handleiding met 15 formatieve toetstechnieken voor het vak rekenen. De technieken zijn ontwikkeld, uitgevoerd en getest binnen het onderzoeksproject. Wil je meer weten over wat formatief evalueren precies is? Bekijk dan onderstaande animatie.

Hulpmiddel voor inrichting van onderwijs op maat

Veel studenten in een entreeopleiding of een mbo-opleiding op niveau 2 starten hun opleiding met een leerachterstand bij taal of rekenen. Om een startkwalificatie te kunnen behalen, moeten zij deze achterstand in relatief korte tijd inlopen. Beschikbare instaptoetsen geven een algemeen beeld en bieden weinig handvatten voor de inrichting van het onderwijs op maat. Docenten missen middelen om het niveau van studenten goed in te schatten en geven aan het moeilijk en tijdrovend te vinden differentiatie in de klas toe te passen en studenten op hun eigen niveau te ondersteunen. De formatieve toetstechnieken uit het onderzoek bieden hier een oplossing door docenten inzicht te geven in het leren en kunnen van mbo-studenten zonder het afnemen van een toets.

Nederlands en rekenen in het mbo | Kennisproducenten en professionaliseringsaanbod

Weten hoe je deze handleidingen goed kunt toepassen in de les? Klik hier voor het professionaliseringsaanbod.

Meer weten over onze samenwerkingspartners?

Wat is formatief evalueren? Bekijk hieronder de animatie

Het verschil tussen studenten in de klas kan groot zijn. Sommige vinden de lessen moeilijk terwijl andere het eindniveau al beheersen. Haal je als docent zo wel het beste uit je studenten? Weet jij als docent wat het niveau van de studenten is en wat heeft elke student nodig? Om hier achter te komen kan je formatief evalueren. Een animatie legt uit wat dit inhoudt.